امکانات و ویژگی ها

سطح

A

سیستم کاری

VLF

نوع دستگاه

آنالوگ
دیجیتال

عمق نفوذ

2.5m

تخمین متراژ برای فلز قدیمی

3m

شعاع زنی

ندارد

حذف ذرات

دارد

قابلیت نفوذ در ساروج

دارد

تفکیک آهن و غیر آهن

دارد

نرم افزار اندرویدی

ندارد

اسمبل

استرالیا-مالزی

طراحی

استرالیا

پشتیبانی از زبان فارسی

ندارد

دفترچه آموزشی فارسی

ندارد

دفترچه آموزشی انگلیسی

دارد

گارانتی

2 سال